Wszystko, co należy wiedzieć o najmie okazjonalnym.

Formę najmu okazjonalnego wprowadzono w Polsce 17 grudnia 2009 r. zmianą ustawy o ochronie praw lokatorów. Od tej daty osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej mogą skorzystać z formy najmu mieszkania, w taki sposób, który zabezpiecza własność nieruchomości i chroni zarówno wynajmującego, jak i najemcę w razie nagłego wypowiedzenia umowy.

Czym różni się najem okazjonalny mieszkania od innych form i jakie są zasady zawarcia umowy tego rodzaju? Przeczytaj poniższy artykuł!

Najem okazjonalny – definicja

Zgodnie z obowiązującym Aktem Prawnym z dnia 10 sierpnia 2022 roku, umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Najem okazjonalny – zasady

Umowa ta zobowiązuje do załączenia następujących, nieodzownych załączników, a wśród nich przede wszystkim:

1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym;

2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

W sytuacji, kiedy najemca utraci możliwości zamieszkania w lokalu do tego wyznaczonym, jest obowiązany w ciągu 21 dni wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu oraz ma obowiązek przedstawić stosowne oświadczenie.

Taka forma najmu może wiązać się z koniecznością wpłacenia kucji zabezpieczającej i nie może przekroczyć sześciokrotności miesięcznego czynszu ustanowionego zgodnie z umową najmu tegoż lokalu. Kaucja podlega zwrotowi. Ponadto, właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia takowej umowy do właściwego Urzędu Skarbowego w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Umowa ta wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.

Warunki wypowiedzenia: kiedy właściciel może wypowiedzieć umowę?

Możliwość wypowiedzenia umowy i zażądania eksmisji jest możliwa w przypadku, gdy ten rażąco naruszy zasady zawarte w umowie o najem okazjonalny, a więc w następujących przypadkach:

  • Wykorzystanie mieszkania w sposób niezgodny z ustaleniami,
  • Niszczenie lokalu i niewywiązywanie się z obowiązku rekompensaty strat lub naruszanie porządku domowego,
  • Notoryczne nieopłacanie czynszu we wskazanym terminie.

W każdym z wymienionych przypadków należy w pierwszej kolejności skontaktować się z lokatorem i wezwać go do postępowania zgodnego z umową. Jeżeli takie działanie nie skutkuje, to w drugiej kolejności należy podejmować stosowne kroki prawne.

Czym różni się najem okazjonalny od innych form?

Zasadniczą cechą odróżniającą najem okazjonalny od najmu na zasadach ogólnych, czy też najmu instytucjonalnego jest brak konieczności wskazywania innego lokalu, w którym najemca mógłby zamieszkać w przypadku wypowiedzenia lub zakończenia umowy. Najemca ma obowiązek dołączyć oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji i zobowiązanie opróżnienia i wydania lokalu. Z tego też względu ewentualna eksmisja lokatora jest łatwiejsza i szybsza. W ten sposób właściciel, który podpisał umowę najmu okazjonalnego może uniknąć długotrwałego procesu eksmisyjnego i związanych z nim kosztów. Zgodnie z przepisami, najem okazjonalny częściowo znosi także konieczność zastosowania ochrony praw lokatorów.

Umowę o najem okazjonalny sporządza się w dwóch identycznych egzemplarzach; po jednym dla każdej ze stron. Może być ona zawarta tylko między dwiema osobami fizycznymi. Najem okazjonalny bez notariusza jest możliwy na etapie sporządzenia i podpisania umowy. Natomiast po jej zawarciu najemca musi wybrać się do notariusza z podpisaną umową i oświadczeniem o możliwości przeniesienie się do lokalu zastępczego. Taki rodzaj najmu jest szczególnie korzystny, gdy lokatorzy sprawiają problemy lub nie płacą czynszu w terminie. Natomiast, w przypadku wynajmującego taki rodzaj umowy może być problematyczny ze względu na konieczność wskazania przez lokatora mieszkania, które będzie mógł zająć po wykonaniu ewentualnej egzekucji oraz przez konieczność przedstawienie oświadczenia właściciela tej nieruchomości. Nie każdy najemca ma taką możliwość. Warto jednak poinformować potencjalnego najemcę, że wymagana przy umowie deklaracja dotycząca lokalu zastępczego może odnosić się do dowolnego domu lub mieszkania rodziny, lub znajomych, a własność lokalu można udokumentować, przedstawiając na przykład akt nabycia nieruchomości przez stosowne osoby.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem