Polityka prywatności

Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny)

Szanowny kliencie,

Jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów i kooperantów. Nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO; informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mikołaj Raba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Lockum Nieruchomości Mikołaj Raba” NIP: 6443575091, adres ul. Ignacego Mościckiego 14/I/4, 41-200 Sosnowiec. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy w siedzibie Spółki,
w godzinach jej otwarcia, ewentualnie pod nr tel. 780-763-195 lub pod adresem e-mail biuro@lockum.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. w celu przedstawienia oferty handlowej przed zawarciem umowy lub odpowiedzi na Pana/Pani pytania zadane nam poprzez pocztę elektroniczną, telefon lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://www.lockum.com.pl/artykul,19. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  2. zawarcia, wykonania umowy o świadczenie usług pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora na państwa rzecz. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litu. b RODO,

  3. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywania reklamacji). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit.c RODO,

  4. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  5. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  6. usprawnienia procesu obsługi klienta przez pracowników Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: firmy zapewniające wsparcie IT dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora kancelarie prawne, biura księgowe, biura informacji gospodarczej tworzone na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych, potencjalni nabywcy zainteresowani nabyciem lub zbyciem nieruchomości.

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b tj. gdy ich przetwarzanie niezbędne jest wykonania umowy to dane będą przetrzymywane wykonania/ zakończenia/ rozwiązania łączącej nas umowy. Gdy dane przetwarzane są na zasadzie zgody przetwarzamy je do czasu aż zgoda zostanie przez Pana/Panią odwołana albo gdy ustanie ich cel przetwarzania. Dane osobowe mogą być przetwarzane nawet po cofnięciu zgody lub ustaniu umowy na świadczenie usług jako uzasadniony interes Administratora np. w celu dochodzenia roszczeń (do końca okresu przedawnienia) lub gdy wymaga tego przepis prawa np. dane księgowe przez okres wskazany w odpowiednich przepisach.

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie) w taki sposób, że w wyniku automatycznego przetwarzania danych mogą zostać podjęte decyzje wywołujące skutki prawne dla moich klientów.

8. Podanie danych osobowych, w przypadku ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej jest warunkiem zawarcia umowy lub przedstawienia oferty i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem umowy lub brakiem przedstawienia oferty.
W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy lub realizacji Państwa prawa.

9. Dane osobowe są pozyskiwane od Pani/Pana w sposób bezpośredni lub pośredni, np. z publicznie dostępnych rejestrów takich jak CEIDG, KRS, rejestr czynnych podatników podatków od towarów i usług.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem